Thứ 5, 18/08/2022 - 03:03
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho biết ban hành văn bản quy phạm đúng căn cứ pháp lý được thực hiện như thế nào? căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/201/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có quy định về căn cứ pháp lý của VBQPPL. Căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra theo quy định tại Điều 107 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

VBQPPL được ban hành phải đúng căn cứ pháp lý và phải đảm bảo một số yêu cầu sau:

       - Có căn cứ pháp lý cho việc ban hành văn bản, bao gồm: VBQPPL của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản; VBQPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định về vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung của văn bản.

       - Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

Ví dụ: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự kiến xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì căn cứ pháp lý là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chưa có hiệu lực pháp lý tuy nhiên phải đảm bảo hiệu lực pháp lý của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 phải có trước hiệu lực của Nghị định và Thông tư hoặc có cùng ngày có hiệu lực.

Căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra là văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm các điều kiện sau:

1. Có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được kiểm tra;

2. Đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra hoặc chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra nhưng đã được thông qua hoặc ký ban hành và sẽ có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản được kiểm tra.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan