Hiện nay, pháp luật về thi hành án dân sự chưa quy định việc thanh quyết toán chi phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường và do đối tượng nào phải chịu nên các cơ quan thi hành án dân sự phải sử dụng kinh phí của mỗi đơn vị để thanh ...