Thứ 7, 25/06/2022 - 17:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển đổi số và đổi mới toàn diện ngành TN&MT

Ứng dụng công nghệ thông tin đang là một trong những nhiệm vụ trọng yếu về chuyển đổi số, đổi mới toàn diện Ngành tài nguyên và môi trường, áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây là cơ sở quan trọng, phương thức mới giúp cho Bộ, ngành, địa phương thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn lực TN&MT trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, ứng dụng CNTT của Ngành sẽ hướng tới baor đảm cho các mục tiêu quản lý, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn của Ngành cơ bản dựa trên dữ liệu và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu sử dụng công nghệ số, thông minh.

Trong đó, về xây dựng thể chế, quy định quản lý, ứng dụng CNTT của Ngành, Bộ TN&MT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách về quản lý và duy trì Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về Đồng bằng sông Cửu Long; Chiến lược tổng thể tài nguyên số trong lĩnh vực TN&MT đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035. Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kinh tế - kỹ thuật bắt kịp thay đổi nhanh chóng của công nghệ, bảo đảm phát triển, vận hành Chính phủ điện tử và tiến trình chuyển đổi số của Ngành; đã ban hành Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 - 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm về triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số năm 2021, Bộ TN&MT sẽ triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp Quốc; rà soát, tái cấu trúc quy trình, xây dựng giải pháp kỹ thuật triển khai các dịch vụ công thiết yếu; chuẩn bị điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin triển khai thực hiện kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ TN&MT (LGSP); nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP)…; xây dựng "Hệ thống thông tin tham vấn, giải đáp và đánh giá thực thi chính sách pháp luật TN&MT" trên công nghệ AI, góp phần hướng dẫn, giải quyết, giải đáp thực thi pháp luật; tăng năng suất, giảm áp lực cho khối lượng công việc lớn của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

"Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới toàn diện ngành TN&MT, quản lý, điều hành hoàn toàn trên phương thức, quy trình, mô hình của công nghệ số và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu số; áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; là cơ sở vật chất, phương thức mới để thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường… Đồng thời tiếp tục tạo ra môi trường tốt nhất, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần khoa học, sáng tạo đột phá, dựa trên những thành quả đã có để áp dụng công nghệ thông tin trong và ngoài Ngành." - Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại buổi làm việc với Cục CNTT&DLTNMT.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan