Chủ nhật, 26/06/2022 - 11:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cập nhật tình hình thực hiện Chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) và chỉ số đăng ký tài sản (A7)

Thực hiện về chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) và chỉ số đăng ký tài sản (A7), Bộ TN&MT đã liên tục theo dõi tình hình thực hiện tại các địa phương trên toàn quốc.

Trong 8 tháng qua, Bộ đã liên tục theo dõi tình hình thực hiện Công văn số 1436/BTNMTTCQLĐĐ ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQCP về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) tại các địa phương trên toàn quốc. Bên cạnh đó, đã rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến các chỉ số; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực đất đai.

Do tình hình biến chuyển của dịch Covid-19 trong đầu năm 2020, kế hoạch làm việc với Tòa án nhân dân tối cao về tranh chấp đất đai chưa được triển khai, dự kiến sẽ tổ chức làm việc trong Quý III năm 2020. Đồng thời, trong bối cảnh dịch Covid-19 và tiếp tục thực hiện cải cách trong thủ tục hành chính về đất đai, ban hành công văn số 1598/BTNMTTCQLĐĐ ngày 26 tháng 3 năm 2020 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai, trong đó nêu rõ: Tập trung rà soát, tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 để tổ chức triển khai tại địa phương, đồng thời tiến hành tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật; Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường mạng. Rà soát tổ chức triển khai các giải pháp đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đất đai trực tuyến để người dân, doanh nghiệp vẫn giải quyết được thủ tục hành chính nhưng giảm thiểu việc phải đến nơi nộp hồ sơ, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ tiếp nhận hồ sơ và người khác.

Yêu cầu các cấp, các ngành thông tin, tuyên truyền và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân triển khai ứng dụng mạnh mẽ việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua môi trường mạng: Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; Tổ chức quản lý chặt chẽ dữ liệu hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Trong trường hợp chưa chuẩn bị được hạ tầng và các điều kiện để vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, căn cứ vào điều kiện thực trạng về hạ tầng, nhu cầu, nguồn lực của địa phương, cần nghiên cứu xây dựng đơn giá cho thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin (giải pháp đồng bộ cả phần cứng phục vụ cài đặt phần mềm, lưu trữ dữ liệu và đường truyển) để các Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện lưu trữ dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tận dụng nguồn lực của các thành phần kinh tế.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan