Chủ nhật, 26/06/2022 - 11:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

8 tháng đầu năm 2020, Bộ TN&MT xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền và xem xét ban hành theo thẩm quyền 15 VBQPPL

Tháng 8 và 8 tháng năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, Bộ đã xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền và xem xét ban hành theo thẩm quyền: 15/33 văn bản (gồm: 01 luật, 01 nghị quyết, 02 nghị định, 11 Thông tư).

Trong 8 tháng đầu năm, Bộ phải xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền và xem xét ban hành theo thẩm quyền: 15/33 văn bản (gồm: 01 luật, 01 nghị quyết, 02 nghị định, 11 Thông tư), kết quả cụ thể: 

Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ: Bộ đã trình Chính phủ: 03/04 (đạt 75%), cụ thể: (1) Đã thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Hiện nay, Bộ đang khẩn trương phối hợp với Cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các đơn vị có liên quan hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. (2) Đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020 tại Tờ trình số 37/TTrBTNMT ngày 24/8/2020. (3) Đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Tờ trình số 23/TTrBTNMT ngày 29/6/2020. (4) Đối với dự thảo Nghị định quy định đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường, hiện đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư Pháp. 

Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ: Đã ban hành 04 Thông tư. 

Đối với các văn bản chưa đến thời gian trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành: Hiện nay đang khẩn trương xây dựng, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo đúng quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; Lãnh đạo Bộ phụ trách trực tiếp các đơn vị đã trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện dự thảo VBQPPL để bảo đảm chất lượng và đúng thời gian trình. 

Ngoài ra, Bộ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ để rà soát, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 08 văn bản (05 Nghị định và 03 Quyết định) đã được Bộ trình từ năm 2019. Đồng thời, ngay từ đầu năm, Bộ đã xây dựng, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai, đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 87/TTr-BTNMT ngày 02/3/2020.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan