Thứ 6, 30/09/2022 - 09:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ TN&MT: Triển khai tích cực triển khai giải pháp nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển

Qua 1 năm triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm “giải phóng” nguồn lực đất đai, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVN) phát triển.

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Để triển khai Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV; Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV. Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV, trong đó tại Điểm 5, Mục I giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các địa phương bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2018. Đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ tích cực cho DNVVN phát triển.

Bố trí quỹ đất để phát triển cụm công nghiệp

Về ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch sử dụng đất tạo thuận lợi việc quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện, trong đó đã quy hoạch bố trí quỹ đất để phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thực hiện Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020 cho 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp làm việc và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh. Đến nay Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trong đó có 58/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Chính phủ phê duyệt (còn 5 tỉnh/thành phố đã trình trình Chính phủ xem xét phê duyệt).

Các giải pháp để thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành các quy định sau: Quy định cụ thể về việc miễn, giảm tiền thuê đất phát triển cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai; rà soát, nghiên cứu đề xuất bổ sung các chính sách ưu đãi về đất đai đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển.

Đồng thời bổ sung quy định hướng dẫn thực hiện cơ chế ưu đãi, hoàn trả đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung trong cụm công nghiệp thuê lại đất có hạ tầng của chủ đầu tư cụm công nghiệp đã trả tiền thuê đất cho Nhà nước.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia đã được Quốc hội thông qua và Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh được Chính phủ phê duyệt để tổ chức lập, phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, trong đó bố trí quỹ đất cụm công nghiệp để chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với thực tế địa phương.

Cũng trong năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức cắt giảm 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (đạt 62,6%, vượt chỉ tiêu của Chính phủ là 12,6%); cắt giảm 38/74 hàng hóa kiểm tra chuyên ngành (đạt 51,3%). Qua đó tháo gỡ những vướng mắc trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và không làm phát sinh các quy định làm khó khăn cho người dân, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương là một trong 6 Bộ dẫn đầu hoàn thành chỉ tiêu về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

Theo thống kê, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp trong nước, đóng góp khoảng 50% GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách, chiếm khoảng 31% vốn đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và quan trọng là đang tạo ra 51% tổng việc làm của Việt Nam.

 

 

 

 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan