Thứ 2, 27/01/2020 - 13:06
Tạo nên hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, hoàn chỉnh theo Luật Đo đạc và Bản đồ

Tạo nên hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, hoàn chỉnh theo Luật Đo đạc và Bản đồ

"Viện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam nghiên cứu xây dựng các quy định kĩ thuật, quy chuẩn quốc gia tạo nên hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, hoàn chỉnh theo Luật Đo đạc và Bản đồ" ...
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 13/1/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch ...