Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật Tài nguyên và Môi trường năm 2019

Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019

Kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo Kế hoạch, các đơn vị phải thực hiện 4 nhiệm vụ, bao gồm: (1) Thu thập xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; (2) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trọng tâm là các lĩnh vực: đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo); (3) Điều tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thông qua phiếu khảo sát và khảo sát thực địa đối với một số tổ chức, cá nhân để tìm hiểu về việc thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường; (4) Xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019; báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong năm 2019.

 

Cụ thể, về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, các đơn vị sẽ tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các cơ quan có liên quan và một số doanh nghiệp của địa phương để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thông qua phiếu khảo sát và khảo sát thực địa đối với một số tổ chức, cá nhân để nắm thông tin về việc thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường tại địa phương.

Về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, các đơn vị sẽ tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan để kiểm tra, trao đổi về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh tập trung vào một số vấn đề như: tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương; việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; việc thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính; việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan