Thứ 5, 22/10/2020 - 02:12
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng, củng cố và bảo đảm các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Về cơ bản, tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, thông tin pháp luật tài nguyên và môi trường.

Về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất

Trong năm 2019, để bảo đảm các điều kiện thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, Bộ vẫn tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị trực thuộc Bộ cụ thể: tổng số biên chế được giao của Vụ Pháp chế hiện nay là 16 người. Tại các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ số biên chế trực tiếp làm công tác pháp chế được bố trí từ 03 đến 10 người tùy từng đơn vị. Các cán bộ, công chức của các tổ chức pháp chế trực thuộc các Tổng cục, các Cục cơ bản đều được đào tạo trình độ đại học. Đồng thời, các đơn vị thuộc Bộ thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Về cơ bản, tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật, tuy nhiên, kinh phí dành riêng cho công tác theo dõi thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế, các thiết bị văn phòng phục vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tuy đã đầy đủ nhưng có một số trang thiết bị đã cũ chưa được bố trí thay thế.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2023

Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật

Năm 2019, Bộ tiếp tục giao Vụ Pháp chế chủ trì phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến theo dõi thi hành pháp luật như: Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 4 số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung cũng như góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật nói riêng, như: đăng tải, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, của Bộ và tuyên truyền trên Báo Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ biên soạn tài liệu và phổ biến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tổ chức phổ biến những văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường có hiệu lực thi hành trong năm 2018 và 2019; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn về công tác pháp chế cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, người làm công tác pháp chế, người tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan