Thứ 2, 01/06/2020 - 04:50
Xây dựng, củng cố và bảo đảm các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Xây dựng, củng cố và bảo đảm các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Về cơ bản, tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, thông ...
Đề xuất giải pháp cường hiệu lực, hiệu quả trong theo dõi thi hành pháp luật tài nguyên và môi trường

Đề xuất giải pháp cường hiệu lực, hiệu quả trong theo dõi thi hành pháp luật tài nguyên và môi trường

Về tình hình tuân thủ pháp luật Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, thời gian qua cho thấy các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày càng tinh vi, khó phát hiện; thiếu dữ liệu, chưa có cơ sở dữ liệu về đối tượng thanh tra ...