Thứ 7, 25/06/2022 - 17:12
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động cho khu định cư con người-sinh thái, lồng ghép vào trong quy hoạch và chính sách địa phương theo cách tiếp cận có sự tham gia

Đó là nội dung của Hợp phần 2 Dự án "Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ tại các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long” xin tài trợ của Quỹ Thích ứng (Adaptation Fund). 

Hợp phần 2 sẽ hỗ trợ xây dựng quy hoạch một cách toàn diện dành cho khu định cư con người - sinh thái. Hợp phần này sẽ tập trung vào 1) xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động cho khu định cư con người - sinh thái cấp Tỉnh/huyện/xã dựa trên nhu cầu thực tế của địa phương và 2) xây dựng khung chính sách lồng ghép hành động và chiến lược ứng phó BĐKH vào trong hệ thống quy hoạch địa phương. Nói cách khác, hợp phần này sẽ tạo điều kiện để nhu cầu của địa phương được lồng ghép vào trong quy hoạch chính sách về thích ứng BĐKH.

Kế hoạch hành động và chiến lược cho khu định cư con người-sinh thái cấp địa phương sẽ được xây dựng thông qua đối thoại và các hội thảo đào tạo, xác định những thách thức và nhu cầu cho thích ứng BĐKH. Ví dụ, hạ tầng nước và hạ tầng cây xanh sẽ được xây dựng. Cụ thể, hạ tầng cây xanh sẽ đóng vai trò bảo vệ hệ sinh thái và đường bờ biển trước các tác động của BĐKH như lũ lụt và nước biển dâng do bão. Hạ tầng nước là để bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các tác động liên quan đến nước từ BĐKH và mối nguy hại tự nhiên. Các mạng lưới hạ tầng trên sẽ được đưa vào trong quy hoạch chiến lược phát triển tích hợp và kế hoạch hành động ứng phó BĐKH, là tiền đề cho "lồng ghép thích ứng BĐKH vào trong quy hoạch khu định cư con người-sinh thái". Để lồng ghép nhu cầu thích ứng BĐKH của người dân địa phương vào trong hệ thống chính sách và quy hoạch cấp quốc gia/tỉnh, khung chính sách cần phải được xây dựng. Nó sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực chống chịu cho người dân địa phương.

Các giải pháp can thiệp được đề xuất sẽ được trình bày như là một phần trong quy hoạch chiến lược và kế hoạch hành động cho khu định con người-sinh thái. Để đảm bảo nhận thức và tính sở hữu của địa phương trong dự án, địa phương và các bên liên quan sẽ tham gia vào tất cả các hoạt động dự án (đào tạo, quy hoạch, triển khai, giám sát...). Quy hoạch tích hợp về nâng cao khả năng chống chịu sẽ dựa trên Hợp phần 2. Dự án sẽ áp dụng phương pháp P4CC của UN-Habitat, đảm bảo các hoạt động của dự án có tính khả thi, hiệu quả và được sự đồng thuận của cộng đồng, đảm bảo phương pháp tiếp cận có sự tham gia. Các hội thảo và khóa đào tạo cấp huyện và xã sẽ được tổ chức, giúp người dân địa phương hiểu được tác động của BĐKH và tầm quan trọng của các biện pháp ứng phó. Ngoài ra, nhu cầu hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án sẽ được xác định và và xem xét theo cách tiếp cận ngành.

Phương pháp tiếp cận P4CC: nghĩa là dự án phải có tính chiến lược -  các hoạt động triển khai cần tận dụng hiệu quả các nguồn lực sắn có (tài chính, nhân sự và thời gian), dựa trên giá trị mà các hoạt động đó đem lại - tức là dựa trên những gì quan trọng nhất với cộng đồng, có sự tham gia - huy động sự tham gia của nhiều bên liên quan nhất có thể, và có tính tích hợp - phù hợp với các kế hoạch và chính sách có liên quan khác. 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan