Thứ 3, 27/09/2022 - 15:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành TN&MT.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2049/QĐ-BTNMT ngày 07/8/2019 về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành TN&MT phục vụ việc đánh giá chất lượng đào  tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV.

Tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến dự thảo tiêu chí quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Hội nghị) theo Kế hoạch.

Bộ giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì Hội nghị.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở TN&MT cử cán bộ tham dự Hội nghị đúng thành phần. 

Hội nghị sẽ bao gồm: Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng giảng viên và học viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định về dự thảo tiêu chí, quy định về đánh giá chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng và hiệu quả của các khóa bồi dưỡng sau khi kết thúc.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan