Chủ nhật, 26/06/2022 - 09:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thúc đẩy tính bền vững thông qua xây dựng hạ tầng bảo vệ quy mô nhỏ

ó là nội dung của Hợp phần 3 Dự án "Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ tại các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long” xin tài trợ của Quỹ Thích ứng (Adaptation Fund). 

Hợp phần 3 được xây dựng với mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu cho cơ sở hạ tầng tại các khu định cư. Với bối cảnh BĐKH và thiên tai hiện tại, khu định cư con người-sinh thái sẽ chỉ có thể được bảo vệ thông qua các giải pháp can thiệp cứng (với sự hỗ trợ của các giải pháp can thiệp mềm. Các giải pháp đó bao gồm:

Phòng chống xâm nhập mặn, bảo vệ nguồn nước ngầm thông qua hệ thống xử lý nước;

Phòng chống xói mòn bờ biển thông qua hệ thống kiểm soát và phục hồi xói mòn thân thiện với môi trường - Elastocoast.

Dự án sẽ hoạt động theo mô hình sáng tạo và hiệu quả, thông qua áp dụng quy trình lấy con người làm trung tâm trong triển khai các hoạt động dự án. Quy trình lấy con người làm trung tâm khuyến khích người dân từ các khu vực dự án đưa ra quyết định về nâng cao khả năng chống chịu cho chính họ, đóng vai trò tích cực trong triển khai các giải pháp - với sự hỗ trợ của dự án. Thông qua quy trình này, cộng đồng/đối tượng hưởng lợi từ dự án sẽ có quyền sở hữu cao hơn, giảm thiểu được chi phí triển khai. Cùng với đó, dự án sẽ tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực trong quản lý và vận hành cho người dân địa phương, thúc đẩy tính bền vững cho dự án.

* Dự án Nâng cao khả năng chống chịu, phát triển khu định cư con người và sinh thái gắn kết, bền vững thông qua các can thiệp hạ tầng quy mô nhỏ ở các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long (Tên tiếng Anh: Enhancing the resilience inclusive and sustainable eco-human settlement development through small scale infrastructure interventions in the coastal regions of the Mekong Delta in Viet Nam). 

Nhà tài trợ: Quỹ Thích ứng (Adaptation Fund).

Chương trình định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) là cơ quan đại diện tài trợ và giám sát, quản lý và thực hiện dự án tại Việt Nam.

Mục tiêu chính của dự án là tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông qua hỗ trợ lồng ghép xây dựng khung chính sách mang tính gắn kết chặt chẽ giữa con người và môi trường sinh thái cho từng cấp quản lý của địa phương.

Mục tiêu của dự án phù hợp định hướng của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy sự tham gia của các cấp các ngành gắn với mục tiêu tăng cường thể chế, phát triển cộng đồng, hệ sinh thái đồng thời bảo vệ, duy trì cơ sở hạ tầng KT-XH cũng như tài nguyên thiên nhiên.

Mục tiêu của dự án được xây dựng trên nền tảng các mục tiêu cụ thể như sau: Nâng cao năng lực thể chế cho các cấp quản lý ở trung ương và địa phương, trong hoạt động xây dựng quy hoạch và chiến lược thích ứng toàn diện cho cư dân ven biển; Xây dựng quy hoạch và Kế hoạch hành động cụ thể cho tất cả các cấp quản lý tại một số khu vực của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và hai tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu nói riêng dựa vào nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương; Thí điểm mô hình quản lý hạ tầng bền vững, tăng cường khả năng và thúc đẩy cân bằng giới trong việc tự quản lý, vận hành các công trình hạ tầng theo mô hình bền vững cho cư dân địa phương; Nhân rộng cách tiếp cận và bài học kinh nghiệm về xây dựng quy hoạch cá cấp về bảo vệ môi trường và chống chịu BĐKH dựa vào nhu cầu và khả năng thực tế trên toàn quốc. Đề xuất lồng ghép các quy định thúc đẩy phát triển cộng đồng, cải thiện chất lượng sống theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chính sách pháp luật quốc gia.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan