Thứ 7, 25/06/2022 - 17:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn

Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn cho thấy còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

Về hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quy định như vậy là chưa phù hợp với thực tế và gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân ở xa cơ quan tiếp nhận hồ sơ, mặt khác sẽ tiềm ẩn nguy cơ các phần tử xấu cản trở việc nộp hồ sơ của các tổ chức, cá nhân.

Về tiền bán hồ sơ

Nội dung quy định về tiền bán hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC không còn phù hợp với quy định tại Điều 10 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá.

Về xử lý về tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc

Theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản “trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc”, tuy nhiên đấu giá ở khu vực chưa có kết quả thăm dò có tính chất đặc thù là sau khi trúng đấu giá phải thực hiện lập, thi công, phê duyệt kết quả thăm dò khoáng sản; lập dự án đầu tư khai thác; lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo môi trường và sau đó là trình hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản. Thời gian kể từ khi có phê duyệt kết quả trúng đấu giá đến khi được cấp phép khai thác khoáng sản là khá dài (tối đa 48 tháng, chưa tính thời gian gia hạn). Do đó việc giữ khoản tiền đã đặt trước khá lớn có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá. Đặc biệt, việc xử lý tiền đặt cọc đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trúng đấu giá ở khu vực chưa có kết quả thăm dò, sau khi thăm dò khoáng sản cho kết quả trữ lượng, chất lượng khoáng sản không bảo đảm tính khả thi để tiếp tục triển khai dự án; hoặc trường hợp tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

 Về chứng minh năng lực tài chính

Theo quy định tại biểu mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính qua 03 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập. Quy định này gây khó khăn cho các nhà đầu tư mới thành lập muốn đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản. Hiện nay, quá trình liên doanh, liên kết đang diễn ra rất mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp mới thành lập nhưng có trình độ quản lý cao, có năng lực tốt về tài chính, công nghệ sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực khai thác khoáng sản, nhưng không đáp ứng được tiêu chí này. Vô hình chung, quy định này là rào cản đối với các doanh nghiệp mới thành lập, hạn chế đối tượng tham gia đấu giá, nhất là không thu hút được dòng vốn đầu tư mới vào lĩnh vực khoáng sản.

Về chi phí cho công tác xác định trữ lượng, tài nguyên trong diện tích khu vực đấu giá

Mức chi phí cho công tác xác định trữ lượng, tài nguyên trong diện tích khu vực đấu giá đối với khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công tác khảo sát, đánh giá tài nguyên, chất lượng khoáng sản đối với các mỏ chưa có kết quả thăm dò; chi phí lập dự toán đầu tư thăm dò, chi phí lập dự toán đầu tư khai thác; công tác thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá... chưa có hướng dẫn thực hiện

Về khoáng sản đi kèm hoặc khoáng sản phát hiện mới

Đối với những khu vực chưa có kết quả thăm dò, trường hợp sau khi thăm dò phát hiện khoáng sản đi kèm theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP và được phê duyệt trữ lượng, hiện chưa có hướng dẫn hoặc quy định về tính tiền trúng đấu giá đối với các loại khoáng sản đi kèm này hoặc kết quả phát sinh thêm loại khoáng sản khác ngoài khoáng sản đưa ra đấu giá và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng.

Về thời gian triển khai công tác đấu giá

Thời gian từ khi công khai kế hoạch đấu giá đến khi tổ chức cuộc đấu giá là quá dài (khoảng 90 ngày). Sau khi trúng đấu giá vẫn phải làm các thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (đối với mỏ chưa có kết quả thăm dò), lập dự án đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Giấy phép khai thác khoáng sản. Đến khi đưa mỏ vào khai thác mất nhiều thời gian, gây khó khăn, cơ hội đầu tư và hiệu quả kinh tế đối với đơn vị trúng đấu giá.

Về xử lý tiền trúng đấu giá

Chưa có quy định cụ thể về xử lý tiền trúng đấu giá đối với trường hợp không thể gia hạn giấy phép khai thác hoặc phải thu hồi giấy phép khai thác trong khi tổ chức, cá nhân trúng đấu giá chưa khai thác phần trữ lượng đã nộp tiền trúng đấu giá.

Về phương thức thu, nộp tiền trúng đấu giá

Tổ chức, cá nhân sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vẫn phải thực hiện trình tự, thủ tục cấp phép cũng như phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ trong quá trình hoạt động khoáng sản như tổ chức, cá nhân được cấp phép không thông qua đấu giá. Trong khi phương thức thu, nộp tiền là khác nhau (Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC và Nghị định số 67/2019/NĐ-CP), vì vậy chưa bảo đảm công bằng.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan