Thứ 3, 27/09/2022 - 14:55
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đạt kết quả tích cực

Nhiều hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, LULUCF và chất thải, đã đạt được một số kết quả nhất định.

 

Trong lĩnh vực năng lượng, các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo thống kê đã đạt mức giảm phát thải khoảng 7,3 triệu tấn CO2tđ vào năm 2014 so với BAU trước đây. Năm 2014, tổn thất điện giảm 1,55% so với năm 2010, tương đương khoảng 2,2 tỷ kWh, qua đó giảm phát thải khoảng 1,46 triệu tấn CO2tđ. Trong giai đoạn 2015 - 2019, tổn thất điện giảm so với 2010 tương đương khoảng 29,7 tỷ kWh, đóng góp giảm phát thải khoảng 26,5 triệu tấn CO2tđ. Về phát triển năng lượng tái tạo tính đến hết năm 2019, tổng công suất thủy điện nhỏ đạt 3.674 MW; điện gió đạt 377 MW; điện sinh khối đạt 325 MW; điện mặt trời đạt 4.696 MW.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, ứng phó với biến đổi khí hậu được lồng ghép trong quá trình cập nhật, điều chỉnh, xây dựng các chiến lược, quy hoạch ngành, bao gồm: quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển; quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam; quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn đến 2020, định hướng đến 2030; quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa; chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường sắt; quy hoạch sân bay Long Thành và các cảng hàng không khác... Việc sử dụng năng lượng tái tạo trong các hạng mục chiếu sáng công cộng và báo hiệu giao thông cũng được tăng cường.

Trong lĩnh vực chất thải, nhiều nhà máy xử lý chất thải rắn được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành sử dụng công nghệ mới trong xử lý rác và kết hợp sản xuất phân compost, góp phần giảm thiểu chất thải phải chôn lấp và hạn chế các tác động đến môi trường.

Tuy đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, nhưng hiện vẫn còn có khó khăn, thách thức đối với một số vấn đề như: Hoàn thiện hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính; thiết lập hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) các cấp; xây dựng và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA); áp dụng các công nghệ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp; tiếp cận nguồn tài chính trong và ngoài nước cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng cường sự chủ động của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được triển khai thực hiện. Chuyển đổi giống lúa dài ngày bằng giống ngắn ngày vừa giảm rủi ro do gặp bão vừa giảm thời gian phát thải khí nhà kính; tăng diện tích áp dụng rút nước giữa vụ và tưới khô - ướt xen kẽ; tăng diện tích áp dụng biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), ba giảm ba tăng (3G3T)1 , một phải năm giảm (1P5G)2 ; chuyển đổi mô hình trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa - tôm và lúa - lúa sang mô hình cây trồng cạn 3 ; giảm tỷ lệ đốt rơm rạ từ 90% xuống còn dưới 30%; cải thiện khẩu phần ăn cho hàng chục nghìn con bò sữa; thu gom và xử lý hàng triệu tấn chất thải hữu cơ trong chăn nuôi để làm phân hữu cơ; áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho hàng trăm hecta cà phê.

Trong lĩnh vực LULUCF, Việt Nam đã chủ động thực hiện nhiều nỗ lực giảm phát thải, đặc biệt là trong khuôn khổ chương trình REDD+. Trong giai đoạn 2015-2020, các chương trình, dự án về REDD+ tập trung vào hoàn thiện thể chế chính sách, tăng cường năng lực, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật (đường phát thải tham chiếu cho REDD+, MRV, cơ chế chia sẻ lợi ích...) và đầu tư thực hiện các hành động REDD+. Một số chương trình REDD+ đã tính toán tiềm năng giảm phát thải và tăng cường trữ lượng các bon rừng từ các hoạt động REDD+ cụ thể. Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ dự kiến sẽ tạo ra khoảng 25 triệu tấn CO2tđ trong giai đoạn 2018-2025. Tăng tỷ lệ che phủ rừng, đến cuối năm 2019 tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 41,89%


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan