Thứ 2, 15/08/2022 - 14:02
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số giấy phép về sinh vật biến đổi gen

Một số đề xuất sửa đổi liên quan tới: Quy định về cấp Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi; quy định cấp lại các Quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm, Giấy phép khảo nghiệm, Giấy chứng nhận An toàn sinh học, Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Quy định về cấp Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi có quy định các nội dung về:

Thực vật biến đổi gen mang sự kiện chuyển gen đơn lẻ và thực vật biến đổi gen mang sự kiện chuyển gen tổ hợp. Việc quy định chi tiết về sự kiện chuyển gen đơn lẻ và sự kiện chuyển gen tổ hợp là phù hợp với các quy định quốc tế cũng như đảm bảo tính khoa học của việc đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen mang các sự kiện chuyển gen. Tuy nhiên, nội dung này dẫn đến phát sinh đối tượng và thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính của Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT so với quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP và Nghị định số 108/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP. Do đó, dẫn đến vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Về Tóm tắt báo cáo đánh giá rủi ro: do báo cáo đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen dài, chứa nhiều tài liệu khoa học, trong đó có các thông tin mật và có bản quyền. Trong khi quy định tại khoản 5 Điều 28 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP yêu cầu đăng tải thông tin về báo cáo đánh giá rủi ro lên trang thông tin điện tử. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định rõ khoản 5 Điều 28 và khoản 5 Điều 33 là đăng tải Tóm tắt báo cáo đánh giá rủi ro nhằm đảm bảo thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật.

Quy định cấp lại các Quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm, Giấy phép khảo nghiệm, Giấy chứng nhận An toàn sinh học, Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 69/2010/NĐ-CP, trên thực tiễn phát sinh trường hợp các công ty đăng ký cấp  Giấy chứng nhận và Giấy xác nhận nêu trên cho sinh vật biến đổi gen đã thay đổi chủ sở hữu, dẫn đến thay đổi trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen đã được cấp phép. Tuy nhiên, hiện nay quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP chưa điều chỉnh các trường hợp này dẫn đến việc khó khăn cho các công ty mới sở hữu các sinh vật biến đổi gen đã được cấp phép trong thực thi quy định của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP. Ngoài ra, Nghị định số 69/2010/NĐ-CP chưa quy định xử lý các trường hợp các loại giấy tờ trên bị mất hoặc rách, nát.

Do đó, việc quy định cấp lại các Quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm, Giấy phép khảo nghiệm, Giấy chứng nhận An toàn sinh học, Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi là cần thiết và đảm bảo quyền lợi của các chủ thể liên quan.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan