Chủ nhật, 26/06/2022 - 09:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nôi dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

Bộ TN&MT vừa có Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện đánh giá việc thực hiện và đề xuất nôi dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Để có cở sở đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

Thứ nhất, đánh giá tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và tác động của chính sách, pháp luật đất đai về giá đất đến kinh tế, xã hội và môi trường tại địa phương. 

Thứ hai, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP; kiến nghị, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Thứ ba, báo cáo đánh giá theo Đề cương gửi kèm Công văn này và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai), số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 15 tháng 8 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Chính phủ (Thông tin liên hệ: bà Đặng Thị Phương Thủy, email: dtpthuy@monre.gov.vn; điện thoại: 0902.248.737).

Đề cương báo cáo tập trung vào các nội dung chính là: (i) Tình hình tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tình hình tổ chức triển khai thực hiện; Kết quả thực hiện việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Kết quả thực hiện việc xác định giá đất cụ thể; Kết quả thực hiện thuê tư vấn xác định giá đất; nguồn kinh phí thực hiện xác định giá đất); (ii) Đánh giá tình hình thực hiện và kết quả thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành (Mặt được; Tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành: Về phương pháp định giá đất; Về áp dụng khung giá đất; Về xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Về định giá đất cụ thể; Về tư vấn xác định giá đất; Về những hạn chế, bất cập khác; Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế); (iii) Đề xuất, kiến nghị cụ thể những nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Nghị định 44/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung chi tiết Văn bản số 3866 tải tại đây.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan