Thứ 2, 27/01/2020 - 12:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cung cấp thông tin xây dựng Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu.

 

Để đảm bảo đầy đủ thông tin phục vụ xây dựng Đề án đáp ứng yêu cầu Nghị quyết đề ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3601/BTNMT-TCBHĐVN ngày 26/7/2019 đề nghị các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (i) Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về biển, hải đảo tại cơ quan, ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách (trong đó đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc đối với mô hình quản lý hiện tại); (ii) Đề xuất mô hình tổ chức cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu; (iii) Góp ý cho dự thảo Đề cương Đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu.

Về dự thảo Đề cương Đề án, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất gồm 4 phần: Sự cần thiết; Thực trạng mô hình quản lý nhà nước về biển, đảo; Kinh nghiệm quốc tế về quản lý biển, hải đảo; Đề xuất phương án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo. Trong đó, phần 1 nêu lên sự cần thiết từ cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học và thực tiễn. Phần 2 nêu lên thực trạng mô hình quản lý nhà nước về biển, đảo về bộ máy quản lý nhà nước về biển, đảo; các tổ chức phối hợp liên ngành về biển, hải đảo; và có đánh giá chung về các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Phần 3 tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế về quản lý biển, hải đảo. Từ các nội dung 3 phần trước, phần 4 sẽ đề xuất phương án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan