Thứ 5, 22/10/2020 - 01:58
Bộ TN&MT trình Thủ tướng dự thảo Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Bộ TN&MT trình Thủ tướng dự thảo Quyết định ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 14/8/2020, Bộ TN&MT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuấtdự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành ...