Thứ 2, 17/01/2022 - 17:34

Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng ...

Đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án xây dựng đường cao tốc

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía ...