Thứ 2, 13/07/2020 - 05:46
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu. Dự thảo Nghị định đảm bảo tính khả thi, phù hợp các cam kết tại ...
Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thực hiện khoản 2 Điều 9 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ...
Trình Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

Trình Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu ...
Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng về giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính thông qua chính sách hỗ trợ phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo.

Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng về giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính thông qua chính sách hỗ trợ phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng không khí và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về quản lý và định hướng phát triển phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, phương tiện giao thông sử ...