Thứ 7, 04/04/2020 - 06:25
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu. Dự thảo Nghị định đảm bảo tính khả thi, phù hợp các cam kết tại ...