Thứ 4, 23/10/2019 - 10:21
Hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030

Hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030

Chiều 2/10, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam báo cáo về Đề án tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo ...
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu

Đây là một trong hai nội dung lớn được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi xin ý kiến Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để bảo đảm tính khả thi của dự thảo Thông tư thay thế ...