Trong bối cảnh ngày càng nhiều thách thức an ninh biển nổi lên như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, khai thác tài nguyên biển thiếu bền vững, ô nhiễm biển,… Công ước Luật biển và các văn kiện quốc tế có liên quan được kỳ vọng là khung phổ quan ...