“Diễn đàn Đối tác bảo tồn đa dạng sinh học - Kỷ niệm 25 năm đồng hành cùng Công ước đa dạng sinh học” được tổ chức tại Hà Nội ngày 22/5/2018. Sự kiện này do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên ...