Thứ 5, 30/06/2022 - 17:29

BẢO VỆ TẦNG Ô-ZÔN

Trong những năm 1970 các nhà khoa học bắt đầu đưa ra các cảnh báo về lỗ hổng ở tầng ô-zôn bao quanh trái đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường. Một khuôn khổ cho các nỗ lực quốc tế nhằm bảo vệ tầng ô-zôn đã được ...