Thứ 3, 27/09/2022 - 14:23
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cập nhật kết quả pháp điển đối với 04 Đề mục trong Bộ pháp điển

Ngày 30/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Tư pháp kết quả cập nhật pháp điển đối với 04 đề mục: Đo đạc và Bản đồ, Khí tượng thủy văn, Môi trường và Đất đai tại Công văn số 5303/BTNMT-PC.

 

Triển khai quy định tại Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012, Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, cập nhật các quy phạm pháp luật mới được ban hành vào các Đề mục trong Bộ pháp điển, cụ thể như sau:

 (1) Thông tư số 06/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum; (2) Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 vào Đề mục Đo đạc và Bản đồ.

- (3) Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn vào Đề mục Khí tượng thủy văn.

- (4) Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường vào Đề mục Môi trường.

- (5) Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào Đề mục Đất đai.

Kết quả pháp điển được lập theo Mẫu số 04 quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Kết quả cập nhật của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Tư pháp là cơ sở để Bộ Tư pháp đăng tải công khai trên Phần mềm pháp điển theo quy định.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 15 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan