Thứ 3, 27/09/2022 - 15:02
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật kết quả pháp điển Đề mục Khoáng sản và Đề mục khí tượng thủy văn

Ngày 14/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi kết quả cập nhật pháp điển đối với 02 Đề mục: Khoáng sản và Khí tượng thủy văn gửi Bộ Tư pháp tại Công văn số 6215/BTNMT-PC để Bộ Tư pháp công khai trên phần mềm pháp điển quốc gia theo quy định.

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về cập nhật quy phạm pháp luật mới được ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ quy phạm pháp luật hết hiệu lực khỏi Bộ pháp điển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, cập nhật 02 văn bản các Đề mục trong Bộ pháp điển, cụ thể như sau:

1. Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS vào Đề mục Khoáng sản.

2. Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia vào Đề mục Khí tượng thủy văn. Kết quả pháp điển được lập theo Mẫu số 04 quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Đối với kết quả pháp điển Đề mục Khoáng sản được cập nhật thêm Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT với số ký hiệu thứ tự là TT.61 và sẽ sửa đổi, bổ sung đối với Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT (Điều 1 Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ngày 05/07/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2010, có nội dung bị bãi bỏ bởi Điều 2 của Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2021).

Đối với kết quả pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn được cập nhật thêm Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT với số thứ tự được ký hiệu là TT.39 và sẽ thay thế hoàn toàn Quyết định 03/2006/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thủy văn.

Kết quả cập nhật pháp điển đối với 02 đề mục trên được gửi sang Bộ Tư pháp là cơ sở để Bộ Tư pháp cập nhật, công khai trên Phần mềm pháp điển quốc gia để thuận tiện cho việc theo dõi, áp dụng pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 45 trong 45 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan