Thứ 2, 27/01/2020 - 12:23
Rà soát, bổ sung Danh mục văn bản QPPL và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Rà soát, bổ sung Danh mục văn bản QPPL và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 2189/BTNMT-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước về việc rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh ...