Thứ 7, 02/07/2022 - 06:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cập nhật kết quả pháp điển Đề mục Khoáng sản

Ngày 8/7/2021, Bộ TN&MT đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp về cập nhật kết quả pháp điển Đề mục Khoáng sản.

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về cập nhật quy phạm pháp luật mới được ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ quy phạm pháp luật hết hiệu lực khỏi Bộ pháp điển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, cập nhật Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia vào Đề mục Khoáng sản; đồng thời lập hồ sơ cập nhật kết quả pháp điển Đề mục Khoáng sản.

Đề mục được cập nhật theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật).

Chi tiết kết quả cập nhật tải tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan