Thứ 3, 27/09/2022 - 13:51
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bổ sung Danh mục VBQPPL và thực hiện pháp điển hóa Đề mục Khí tượng thủy văn

Ngày 13/8/2020, Bộ TN&MT có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước đề nghị rà soát và đề xuất bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền pháp điển của quý Cơ quan thuộc Đề mục Khí tượng thủy văn.

Thực hiện Pháp lệnh Pháp điển số 03/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/4/2012 pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng Thủy văn (Đề mục số 2 Chủ đề 27).

Để triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường bước đầu rà soát, lập Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn, để bảo đảm đầy đủ, chính xác khi thực hiện pháp điển, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan rà soát và đề xuất bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền pháp điển của quý Cơ quan thuộc Đề mục nêu trên.

Bộ gửi kèm theo tổng hợp 66 văn bản liên quan, gồm: Luật khí tượng thủy văn. 04 Nghị định: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn trong ngành Tài nguyên và Môi trường; về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường; quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thủy văn; quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước. Các Quyết định và Thông tư có liên quan.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan