Thứ 6, 30/09/2022 - 09:58
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về cấp phép xả khí thải công nghiệp

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 757/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về cấp phép xả khí thải công nghiệp.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 757/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về cấp phép xả khí thải công nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38), việc cấp Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp đối với các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành rà soát, nghiên cứu và xây dựng các nội dung hướng dẫn về đăng ký, kiểm kê, quan trắc tự động liên tục và cấp phép xả thải nguồn khí thải công nghiệp để báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành.

Trong thời gian chờ các quy định nêu trên được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các doanh nghiệp tại địa phương tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về kiểm soát nguồn thải khí thải công nghiệp cũng như các quy định về bảo vệ môi trường khác trong hoạt động sản xuất.

" Điều 46. Cấp phép xả thải khí thải công nghiệp
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải khí thải công nghiệp và cấp Giấy phép xả khí thải công nghiệp đối với các cơ sở đang hoạt động thuộc danh mục các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục của Nghị định này, trừ trường hợp chủ nguồn thải có hoạt động đồng xử lý chất thải thuộc đối tượng được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, đối tượng được xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất thải rắn công nghiệp thông thường.
2. Thời hạn của Giấy phép xả khí thải công nghiệp là 05 (năm) năm. Trường hợp có sự thay đổi về nguồn thải khí thải (tăng thải lượng, số lượng nguồn phát thải khí thải), cơ sở phải lập hồ sơ đề nghị xem xét, cấp lại Giấy phép xả khí thải công nghiệp.
3. Việc cấp Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018."

 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan