Thứ 6, 30/09/2022 - 15:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý vi phạm đối với các cơ sở có cùng quy mô công suất nhưng hồ sơ môi trường khác nhau do sự thay đổi của Luật Bảo vệ môi trường

Môi trường (kế hoạch bảo vệ môi trường) nay thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, Luật không quy định bắt buộc các đối tượng này phải lập lại thủ tục về môi trường. Mặt khác, quá trình hoạt động các đối tượng này nếu có vi phạm thì chỉ bị xử lý theo đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường gây bất hợp lý và thiếu công bằng trong xử lý vi phạm hành chính đối với cùng một nội dung, mức độ, tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm hành chính. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bổ sung quy định để tạo sự công bằng trong quá trình xử lý vi phạm đối với các cơ sở có cùng quy mô công suất nhưng hồ sơ môi trường khác nhau do sự thay đổi của Luật Bảo vệ môi trường qua từng giai đoạn.

Đây là tồn tại, bất cập trong quy định chuyển tiếp giữa Luật bảo vệ môi trường 2014 với Luật bảo vệ môi trường 2005. Để khắc phục các tồn tại, bất cập này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, trong đó tại Điểm 2 Khoản 13 Điều 1 đã sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP theo hướng: “Các dự án đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành và các dự án, cơ sở đã đi vào vận hành (bao gồm cả các dự án mở rộng quy mô, tăng công suất, thay đổi công nghệ của cơ sở, khu công nghiệp đang hoạt động) mà chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ về môi trường tương đương, thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trường hợp dự án, cơ sở phù hợp về quy hoạch, chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở phải:

a) Đối với dự án, cơ sở có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo quy định;

b) Đối với dự án, cơ sở có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án cải tạo, nâng cấp, bổ sung các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

c) Chủ dự án, chủ cơ sở phải triển khai thực hiện và hoàn thành các công trình xử lý chất thải, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; lập hồ sơ kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định”.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được Chính phủ giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ ghi nhận và sẽ nghiên cứu, xem xét việc bổ sung quy định xử lý đối với các trường hợp chuyển tiếp như kiến nghị của cử tri để đảm bảo sự công bằng trong xử lý hành vi vi phạm. 


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan