Thứ 3, 27/09/2022 - 15:08
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi quy định về thực thi Công ước quốc về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

       Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

 

       Những nội dung sửa đổi, bổ sung

       Nghị định đã sửa đổi, bổ sung nhiều điều, khoản của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP liên quan đến giải thích một số từ ngữ; điều kiện nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục CITES không vì mục đích thương mại; điều kiện nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES vì mục đích thương mại; mẫ số cơ sở nuôi, trồng;  Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên của các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES; Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy; Trình tự, thủ tục cấp giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES; Trình tự, thủ tục cấp giấy phép CITES nhập khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES; Quy định về cấp giấy phép CITES thông qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia; Xử lý mẫu vật bị tịch thu của các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES; Xử lý mẫu vật bị tịch thu của các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng bãi bỏ quy định về khai thác, nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, quảng cáo, vận chuyển, xuất khẩu mẫu thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

       Ngoài ra, một số phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP cũng được sửa đổi gồm: Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; Mẫu mã số cơ sở nuôi, trồng; Mẫu giấy phép CITES; Mẫu phương án nuôi.  

       Về trách nhiệm tổ chức thi hành

       Nghị định số 84/2019/NĐ-CP bổ sung khoản 29 vào Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về giải thích từ ngữ “động vật hoang dã, thực vật hoang dã”, theo đó,

       “Động vật hoang dã, thực vật hoang dã là những loài động vật, thực vật sinh sống, phát triển trong sinh cảnh tự nhiên, nhân tạo hoặc loài động vật, thực vật được nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thuộc một trong các trường hợp sau:

       a) Loài động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

       b) Loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

       c) Loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các phụ lục của CITES;

       d) Loài động vật rừng thông thường;

       đ) Loài động vật trên cạn khác thuộc lớp chim, thú, bò sát, lưỡng cư, trừ một số loài thuộc Danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan công bố”.

       Theo Điều 4 của Nghị định số 84/2021/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan công bố danh mục loài hoang dã theo quy định tại điểm d khoản 29 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP trước ngày 30 tháng 11 năm 2021, định kỳ rà soát, điều chỉnh 3 năm một lần khi cần thiết.a


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan