Thứ 3, 27/09/2022 - 16:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quản lý việc xử lý, sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu xây dựng

      Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó, có các quy định về quản lý việc xử lý, sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu xây dựng.

      Nghị định 09/2021/NĐ-CP quy định về quản lý phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng vào công trình xây dựng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.

      Chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, thân thiện với môi trường

      Theo Điều 4 Nghị định, Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

      Các tổ chức, cá nhân phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đầu tư, sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của các nước theo quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về khoa học và công nghệ và pháp luật khác có liên quan.

      Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình, xóa bỏ các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường.

      Quản lý việc xử lý, sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu xây dựng

      Điều 9 Nghị định quy định đối với các chủ cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hoá chất, luyện kim và các cơ sở công nghiệp khác phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời phải có trách nhiệm phân loại, xử lý tro, xỉ, thạch cao đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng. Trường hợp không đủ khả năng tự phân loại, xử lý tro, xỉ, thạch cao thì phải thuê đơn vị có đủ năng lực để thực hiện việc phân loại, xử lý tro, xỉ, thạch cao đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm vật liệu xây dựng.

      Đối với các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có xử lý, sử dụng chất tảhi làm nguyên liệu, nhiên liệu khi hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo việc sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ sức khoẻ và bảo vệ môi trường.

      Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan