Thứ 7, 04/07/2020 - 12:51
Sự cố chất thải được phân thành 04 loại để xác định rõ trách nhiệm của các bên có liên quan

Sự cố chất thải được phân thành 04 loại để xác định rõ trách nhiệm của các bên có liên quan

Ngày 18/03/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có quy định pháp luật cụ thể về ứng phó sự cố chất thải. Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có ...