Thứ 3, 27/09/2022 - 14:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

 Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn.

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn gồm 05 phần gồm: quy định chung, quy định kỹ thuật và quy định về quản lý; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện. Ngoài ra, Thông tư có 09 phụ lục kèm theo.

Về quy định chung

Phần này quy định về 03 vấn đề gồm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ. Theo đó, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về quan trắc hải văn trên lãnh thổ Việt Nam và áp dụng đối với cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quan trắc hải văn.

Trong quy chuẩn này quy định giải thích từ ngữ đối với với các từ, cụm từ: yếu tố thuỷ văn; vị trí quan trắc hải văn; công trình quan trắc hải văn; tầm nhìn xa phía biển; gió bề mặt; sóng biển; nhiệt độ nước biển tầng mặt; độ muốn nước biển; sáng biển; mực nước biển; dòng chảy biển; tần suất đo; nước lớn; nước ròng; triều dâng; triều rút; tầng quan trắc; chu kỳ sóng; giờ tròn.

Về quy định về kỹ thuật

Trong phần này, quy định về kỹ thuật về một số vấn đề trong qua trắc hải văn gồm: vị trí, công trình quan trắc đối với các yếu tố hải văn; quy định thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc các yếu tố hải văn; quy định phương pháp quan trắc các yếu tố hải văn; quy định về thiết bị quan trắc hải văn; quy định về phát báo và lưu trữ kết quả quan trắc hải văn; quy định cách ghi và chỉnh lý số liệu quan trắc hải văn; quy định kết quả giao nộp khi kết thúc việc quan trắc, đo đạc các yếu tố hải văn.

Về quy định về quản lý, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện

Quy chuẩn quy định vấn đề về quản lý hoạt động quan trắc hải văn đối với mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn quốc gia, đối với Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh, khu vực.

Về các phụ lục

Phụ lục I quy định về vị trí, công trình quan trắc hải văn; phụ lục II quy định về phương pháp quan trắc các yếu tố hải văn; Phụ lục III quy định về sổ quan trắc và các báo cáo; Phụ lục IV quy định về mẫu báo cáo kết quả quan trắc, hoạt động trạm khí tượng hải văn; Phụ lục V quy định về mẫu phiếu nhận xét, đánh giá chất lượng tài liệu, hoạt động của trạm khí tượng hải văn; Phụ lục VI quy định về mẫu báo cáo tình trạng hoạt động các trạm khí tượng hải văn; Phụ lục VII quy định về mẫu phiếu nhận xét, đánh giá chất lượng tài liệu; Phụ lục VIII quy định về mẫu báo cáo tổng kết, đánh giá chất lượng hoạt động mạng lưới các trạm khí tượng thuỷ văn; Phụ lục IX quy định về mẫu biên bản kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra đột xuất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2021; Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan