Thứ 2, 13/07/2020 - 05:17
Quyết định 232/QĐ-BTNMT về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khí tượng thủy văn do Bộ đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định 232/QĐ-BTNMT về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khí tượng thủy văn do Bộ đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định 232/QĐ-BTNMT về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khí tượng thủy văn do Bộ đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020 (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 ...