Thứ 3, 27/09/2022 - 16:01
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai được ban hành

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 04/2021/TT-BTNMT ngày 21/5/2021. Thông tư ban hành triển khai khoản 1 Điều 21 Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018 quy định trách nhiệm chuẩn hóa địa danh của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai là sản phẩm của thiết kế kỹ thuật - dự toán “Xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên phục vụ công tác lập bản đồ” đã được thực hiện từ năm 2017.

Danh mục địa danh được ban hành căn cứ vào Nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội tại Nghị quyết số 859/NQ-UBTVQH14 ngày 01/01/2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai, Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 01/12/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai tại ba khu vực do lịch sử để lại, Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, kỳ họp thứ 7 về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, kỳ họp thứ 9 về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, kỳ họp thứ 11 về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo Nghị quyết số 859/NQ-UBTVQH14 ngày 01/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai được sắp xếp như sau:

 Đối với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Pleiku: Nhập toàn bộ 13,13 km2 diện tích tự nhiên, 2.464 người của xã Chư HDrông vào phường Chi Lăng. Sau khi nhập, phường Chi Lăng có 25,67 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.476 người.

Phường Chi Lăng giáp các phường Hội Phú, Thắng Lợi, Trà Bá, các xã Chư Ă, Gào, Ia Kênh; huyện Chư Prông và huyện Đak Đoa;

Sau khi sắp xếp, thành phố Pleiku có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường và 08 xã.

 Đối với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chư Păh như sau: Nhập toàn bộ 11,82 km2 diện tích tự nhiên, 1.106 người của xã Chư Jôr vào xã Chư Đang Ya. Sau khi nhập, xã Chư Đang Ya có 54,19 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.578 người.

Xã Chư Đang Ya giáp các xã Đăk Tơ Ver, Hòa Phú, Ia Khươl, Nghĩa Hưng; huyện Đak Đoa và thành phố Pleiku;

Sau khi sắp xếp, huyện Chư Păh có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 02 thị trấn.

Như vậy, thông tin tại Nghị quyết số 859/NQ-UBTVQH14 ngày 01/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là điều kiện tiên quyết để ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai để Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Chi tiết Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan