Thứ 3, 27/09/2022 - 15:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Danh mục Địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội tỉnh Đắc Lắc 

Ngày 29/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 20/2021/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội tỉnh Đắc Lắc.

 

Trong quá trình xây dựng danh mục “Kết quả điều tra, xác minh chuẩn hóa địa danh trên bản đồ tỷ lệ 1:25.00, 1:50.000 tỉnh Đắk Lắk”, các địa danh được xác minh tại địa phương qua 3 cấp: Danh mục địa danh cấp xã được xác nhận bởi Ủy ban nhân dân cấp xã; Danh mục địa danh cấp huyện  được xác nhận bởi Ủy ban nhân dân cấp huyện; các địa danh đã thống nhất cấp huyện được tổng hợp thành Danh mục địa danh cấp tỉnh “Kết quả điều tra, xác minh chuẩn hóa địa danh trên bản đồ tỷ lệ 1:25.00, 1:50.000 tỉnh Đắk Lắk”. Danh mục cấp tỉnh nêu trên đã được Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, thẩm định và được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thống nhất, ký xác nhận vào ngày 25 tháng 12 năm 2018.

Qua quá trình hoàn thiện Danh mục, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có ý kiến đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung đối với các địa danh liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính do còn có các ý kiến về việc cập nhật địa danh theo bộ Bản đồ địa hình đường biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1:25.000 đính kèm Nghị định thư phân giới cắm mốc trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia ký ngày 05/10/2019, đồng thời rà soát tên gọi của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo các quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập, giải thể, nhập, chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; cập nhật, bổ sung các địa danh trên cơ sở các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc s áp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 15 đơn vị hành chính: 01 thành phố, 01 thị xã và 13 huyện, cụ thể: 1. Thành phố Buôn Ma Thuột; 2. Thị xã Buôn Hồ; 3. Huyện Buôn Đôn; 4. Huyện Cư Kuin; 5. Huyện Cư M’gar; 6.Huyện Ea H’leo; 7. Huyện Ea Kar; 8. Huyện Ea Súp; 9. Huyện Krông Ana; 10. Huyện Krông Bông; 11. Huyện Krông Búk; 12. Huyện Krông Năng; 13. Huyện Krông Pắc; 14. Huyện Lắk; 15. Huyện M’Drắk.

Các địa danh được quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BTNMT ngày 29/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ sở pháp lý quan trọng để các tổ chức, cá nhân áp dụng trong quá trình công tác hoạt động đo đạc và bản đồ.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan