Thứ 2, 15/08/2022 - 13:54
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 theo hướng không loại trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản (thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) ra khỏi đối tượng được Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 62) để tạo điều kiện cho địa phương triển khai việc đấu giá, cấp phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền được hiệu quả, minh bạch (các khu vực mỏ đưa ra đấu giá đã có mặt bằng “sạch” cho các doanh nghiệp đầu tư).

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn phản ánh của cử tri nhằm giải quyết những vướng mắc tại địa phương liên quan đến quy định của pháp luật đất đai và pháp luật về địa chất khoáng sản. Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành thì việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản có các trường hợp sau:

Một là, Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (điểm đ khoản 3 Điều 62, điểm d khoản 2 Điều 118 và Điều 152 Luật đất đai). Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được quy định cụ thể tại Điều 69, Điều 70 và Điều 71 Luật đất đai, trong đó có quy định trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc thu hồi đất thì Nhà nước tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Hai là, Nhà nước không thu hồi đất mà chủ đầu tư phải thỏa thuận với người sử dụng đất để thuê đất, nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản (điểm đ khoản 3 Điều 62, Điều 73 Luật đất đai). Trình tự, thủ tục thuê đất, nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định cụ thể trong các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Ba là, Nhà nước cho thuê đất do cơ quan, tổ chức được giao quản lý hoặc đất chưa sử dụng để sử dụng cho hoạt động khoáng sản như thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản và hành lang an toàn trong hoạt động khoáng sản (Điều 152 Luật đất đai). Trình tự, thủ tục cho thuê đất được quy định cụ thể trong các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Việc tổ chức đưa các mỏ khoáng sản vào đấu giá, đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai và khoáng sản. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, xem xét ý kiến cử tri để đề xuất trong quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan