Thứ 5, 18/08/2022 - 02:05
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký quỹ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản do doanh nghiệp đã bị giải thể, phá sản

Cử tri phản ánh, theo quy định tại Khoản 6, Điều 9 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định “Trường hợp, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã ký quỹ nhưng giải thể hoặc phá sản và chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng phương án hoặc phương án bổ sung được phê duyệt thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án hoặc phương án bổ sung có trách nhiệm sử dụng số tiền đã ký quỹ bao gồm cả tiền lãi để thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường”. Tuy nhiên, hiện nay, chưa có quy định hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; thủ tục rút tiền đã ký quỹ (bao gồm cả tiền lãi) tại ngân hàng để thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường, nên địa phương gặp khó khăn trong việc thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường, sau khi khai thác khoáng sản do doanh nghiệp đã bị giải thể, phá sản mà chưa thực hiện. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu có văn bản quy định, hướng dẫn về nội dung này (Cử tri tỉnh Quảng Bình)

Vấn đề cử tri phản ánh đúng là tồn tại, bất cập của công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thời gian vừa qua. Để khắc phục tồn tại, bất cập này, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, trong đó đã bổ sung quy định về thẩm quyền phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường như cử tri đã nêu.

 

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, việc ban hành hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại các quỹ bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung hướng dẫn thủ tục rút tiền ký quỹ (bao gồm cả tiền lãi) tại quỹ bảo vệ môi trường để thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản do doanh nghiệp đã bị giải thể, phá sản thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp Bộ Tài chính để hướng dẫn về vấn đề này.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan