Thứ 5, 18/08/2022 - 02:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và các nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai

Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường còn bất cập, số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường không đủ đảm bảo để cải tạo phục hồi môi trường (chưa tính đến yếu tố trượt giá và chưa có kinh phí lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản). Mặt khác, chưa có quy định về thời hạn để tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai. Do đó, đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP theo hướng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường gồm tổng kinh phí thực hiện các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường và kinh phí lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và bổ sung quy định về thời hạn thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tình với phản ánh của cử tri về thực trạng một số dự án khai thác khoáng sản khi phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường, trong đó số tiền ký quỹ không đủ để thực hiện. Vấn đề này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đã bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, trong trường hợp kinh phí đã được phê duyệt không đủ để thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường thì theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ dự án phải lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Về ý kiến cho rằng số tiền ký quỹ chưa tính đến yếu tố trượt giá và kinh phí lập đề án đóng cửa mỏ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ hằng năm hoặc theo giai đoạn có tính tới yếu tố trượt giá. Như vậy số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đã bao gồm trượt giá.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan