Thứ 5, 12/12/2019 - 02:00
Trách nhiệm, thời hạn xử lý tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, sau khi thống kê, lập biên bản giao cho UBND cấp xã quản lý

Trách nhiệm, thời hạn xử lý tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, sau khi thống kê, lập biên bản giao cho UBND cấp xã quản lý

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, tại Điều 17 thông báo thu hồi, thành phần ban thực hiện cưỡng chế thu hồi, kinh phí cưỡng chế thu hồi, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi: Đề ...
Thẩm quyền trách nhiệm quản lý đất đai của Ban Quản lý đối với các khu công nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước để xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư

Thẩm quyền trách nhiệm quản lý đất đai của Ban Quản lý đối với các khu công nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước để xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư

Tại Điều 149 Luật Đất đai năm 2013; Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và  Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định về đất khu công nghiệp; trong đó, có quy ...
Quy định xử lý hành vi đổ chất phát sinh từ tháo dỡ công trình xây dựng không đúng nơi quy định

Quy định xử lý hành vi đổ chất phát sinh từ tháo dỡ công trình xây dựng không đúng nơi quy định

Cử tri phản ánh, việc triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, do chưa có quy định rõ việc xử lý đối với hành vi đổ chất phát sinh từ tháo ...
Quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp huyện trong việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp huyện trong việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Xem xét sửa đổi Luật Đất đai theo hướng bổ sung quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp huyện trong việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 26, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Hội đồng nhân dân ...