Thứ 2, 23/05/2022 - 09:19
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ưu đãi đầu tư đặc biệt về tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với một số dự án đầu tư

      Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt, trong đó có các ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

      Về đối tượng hưởng ưu đãi

      Quyết định này áp dụng đối với các dự án quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư gồm:

      Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

      Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

      Mức ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước

      Theo quy định tại Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg nêu trên, mức ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước cụ thể như sau:

      Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 18 năm và giảm 55% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại đối với các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg.

      Bên cạnh đó, được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 20 năm và giảm 65% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg.

      Ngoài ra, được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 20 năm và giảm 75% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan