Thứ 2, 15/08/2022 - 13:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển thị trường quyền sử dụng đất để thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Quốc hội khoá XV đã ban hành Nghị quyết số 31/2021/QH15 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Với mục tiêu tổng quát là hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực; giữa các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; phát triển được nhiều sản phẩm quốc gia dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao; tạo bứt phá về năng lực cạnh tranh của một số ngành kinh tế chủ lực và chuyển biến thực chất, rõ nét về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế và 07 muc tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, trong đó phấn đấu chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai trong bộ chỉ số về Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) tăng 10 - 15 bậc so với năm 2019 và hoàn thành việc xây dựng và công khai Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai, Nghị quyết đã đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế.

Phát triển các loại thị trường, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, theo đó, về phát triển thị trường quyền sử dụng đất cần:

Thứ nhất, tập trung sửa đổi hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội; hoàn thiện thể chế về các quyền của người sử dụng đất; thực hiện nguyên tắc giá đất thị trường công khai, minh bạch, khuyến khích phát triển dịch vụ định giá đất độc lập; giải quyết căn cơ những bất cập trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài chính đất đai; thúc đẩy phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất; khuyến khích và tạo điều kiện tích tụ đất nông nghiệp.

Thứ hai, đẩy nhanh ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ số trong việc thu thập và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, cập nhật và liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Tăng cường mở rộng dịch vụ công trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý chặt chẽ quỹ đất công, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh điều tra, thống kê, kiểm kê và hạch toán đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất, nhất là đối với đất đai là tài sản công, đất do các đơn vị sự nghiệp công lập, nông, lâm trường quản lý.

Ngoài ra, Quốc hội xác định giải pháp cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế. Trong cơ cấu lại ngành công nghiệp cần sử dụng tài nguyên và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục ban hành chính sách nhằm khai thác có hiệu quả năng lượng tái tạo; hoàn thành và tổ chức thực hiện các quy hoạch năng lượng giảm lượng phát thải khí nhà kính theo các mục tiêu đã cam kết, tận dụng các hỗ trợ quốc tế trong chuyển đổi công nghệ. Thúc đẩy phát triển mạnh các ngành công nghiệp môi trường với công nghệ hiện đại.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan