Thứ 5, 18/08/2022 - 03:00
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch

Ngày 17 tháng 7 năm 2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 19/2021/QH15 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác lập quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành".

Theo đó, thành lập đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, các Phó trưởng Đoàn là các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,  chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Uỷ ban Kinh tế, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội. Các uỷ viên, đại biểu và chuyên gia mời tham gia Đoàn giám sát do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Về phạm vi giám sát

Phạm vi giám sát: việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước (ngày 01 tháng 01 năm 2019).

Về đối tượng giám sát

Đối tượng giám sát gồm: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về nội dung giám sát

Nội dung giám sát gồm: đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Về thời gian báo cáo kết quả giám sát

Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định khác của pháp luật có liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 4 năm 2022, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan