Thứ 5, 18/08/2022 - 02:07
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến tại 02 kỳ họp Quốc hội

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27 tháng 7 năm 2021 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

 

Về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Theo Nghị quyết, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp) và điều chỉnh thời gian trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022) dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua 05 luật và 01 Nghị quyết, gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có).

Bên cạnh đó, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến đối với 05 luật gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2022), dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua 04 dự án Luật gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến đối với 02 dự án Luật, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).

Như vậy, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến tại hai kỳ họp của Quốc hội khoá XV và thực hiện trong năm 2022.

Về tổ chức thực hiện

Quốc hội yêu cầu cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các văn bản đã ban hành để phát hiện, xử lý những vấn đề khác nhau giữa quy định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đang có hiệu lực và văn bản dự kiến ban hành, bảo đảm không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo; thực hiện nghiêm, thực chất việc tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động chính sách, tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động ngay từ giai đoạn lập hồ sơ đề nghị.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan