Thứ 2, 15/08/2022 - 14:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP

Ngày 02 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1298/QĐ-BTNMT ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường để triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên, cụ thể:

Định hướng hoàn thiện pháp luật về đất đai

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các văn bản sau: dự án tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (trình Chính phủ năm 2022); Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai (sửa đổi) (trình Chính phủ năm 2023).

Định hướng hoàn thiện pháp luật về tài nguyên nước

Trong giai đoạn 2021-2024, sẽ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các văn bản sau: dự án tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước và xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) (trình Chính phủ và Quốc hội trong năm 2022-2023); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước năm 2012 (trình Chính phủ năm 2022-2023); Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trình Thủ tướng Chính phủ năm 2024); Nghị quyết của Quốc hội về an ninh tài nguyên nước và an toàn hồ đập (trình Quốc hội năm 2021).

Định hướng hoàn thiện pháp luật về khoáng sản

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024 phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các văn bản sau: dự án tổng kết thi hành Luật Khoáng sản và xây dựng dự án Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa đổi), trình Quốc hội, Chính phủ trong giai đoạn 2023-2024; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản năm 2010, trình Chính phủ năm 2022.

 Định hướng hoàn thiện pháp luật về môi trường

Theo đó, trong năm 2021 phải xây dựng, trình Chính phủ các văn bản sau: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Định hướng hoàn thiện pháp luật về biến đổi khí hậu, trong năm 2021, phải xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn.

Định hướng hoàn thiện pháp luật về đo đạc và bản đồ, trong năm 2021, phải xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ.

Định hướng hoàn thiện pháp luật về biển và hải đảo

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các văn bản sau: Nghị định quy định hoạt động lấn biển; Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh (trình Chính phủ năm 2021); dự án Tổng kết thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (trình Thủ tướng Chính phủ năm 2023).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan