Thứ 2, 04/07/2022 - 13:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về thủ đô

      Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về thủ đô.

      Theo quy định tại Nghị định này vùng Thủ đô gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên.

      Lĩnh vực phối hợp trọng tâm

      Điều 5 Nghị định quy định lĩnh vực phối hợp là tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong đó ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm, ngoài các lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý đất đai còn có các lĩnh vực khác như sau: quy hoạch xây dựng; Phát triển y tế, giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quản lý dân cư và phát triển, quản lý nhà ở; phát triển hệ thống hạ tầng giao thông vận tải; bảo tồn và phát triển văn hoá, lịch sử, du lịch.

      Lĩnh vực phối hợp chủ yếu trong đầu tư phát triển

      Theo Nghị định các lĩnh vực phối hợp chủ yếu trong đầu tư phát triển gồm: xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; kiểm soát chất lượng môi trường không khí; khí tượng thuỷ văn; xây dựng hệ thống đường giao thông liên kết vùng, đường cao tốc, cảng hàng không; hạ tầng thông tin và truyền thông; phát triển các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất; cơ sở hạ tầng trong khu du lịch quốc gia; xây dựng và phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo chất lượng cao; hệ thống cơ sở dữ liệu; phát triển hệ thống các trung tâm y tế chất lượng cao, trung tâm y tế vùng, trung tâm văn hóa, thể thao vùng.

      Việc xây dựng các công trình, dự án xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy hoạch và lợi ích của người dân các địa phương lân cận và phải đảm bảo sự đồng bộ với triển khai các dự án có liên quan.

      Bên cạnh đó, các dự án xử lý chất thải rắn, nước thải; các trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí cũng là chương trình, dự án trọng điểm của vùng Thủ đô.

      Chính sách ưu tiên huy động vốn đầu tư

      Điều 12 Nghị định quy định một số chính sách ưu tiên huy động vốn đầu tư, trong đó có miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án đối với các công trình, dự án trọng điểm của vùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, quản lý và bảo vệ môi trường được đầu tư toàn bộ từ nguồn vốn xã hội hóa. Việc miễn tiền thuê đất đối với các dự án trọng điểm của vùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, quản lý và bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo và môi trường.

      Trách nhiệm quản lý nhà nước

      Chương IV Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của nhiều cơ quan như Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Bộ khác, trách nhiệm của các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô; của thành phố Hà Nội. Về trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Điều 18 Nghị định quy định các trách nhiệm sau:

      Thứ nhất, xây dựng kế hoạch, chương trình, danh mục dự án đầu tư xây dựng về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; áp dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn có tính chất liên vùng.

      Thứ hai, hướng dẫn các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô thực hiện các nội dung phối hợp trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

      Nghị định có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan