Thứ 3, 27/09/2022 - 15:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lần thứ 2

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1938/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trước đó, Bộ đã ban hành Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2021 và Quyết định số 1411/QĐ-BTNMT ngày 19/7/2021.

 

Tại Quyết định số 1938/QĐ-BTNMT quy định điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1411/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 7 năm 2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình) cụ thể điều chỉnh: 

1. Điều chỉnh tên gọi, thời gian trình ban hành 02 văn bản:

a) Điều chỉnh tên gọi Nghị định quy định hoạt động lấn biển thành Nghị định quy định lấn biển: trình Chính phủ tháng 10 năm 2021;

b) Thông tư quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường: trình Bộ trưởng tháng 10 năm 2021.

2. Rút khỏi Chương trình Thông tư quy định kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường 03 hải lý, đường 06 hải lý vùng ven biển và các đảo của Việt Nam.

3. Bổ sung vào Chương trình 02 văn bản:

a) Luật Đất đai (sửa đổi): trình Bộ trưởng tháng 12 năm 2021 (đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai);

b) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của một số nghị định thuộc lĩnh vực đất đai: trình Chính phủ vào tháng 11 năm 2021 theo trình tự, thủ tục rút gọn (đơn vị chủ trì: Tổng cục Quản lý đất đai).

Chương trình điều chỉnh của Bộ được ban hành là một căn cứ quan trọng để các đơn vị thực hiện theo kịp tiến độ đề ra.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan