Thứ 6, 30/09/2022 - 09:12
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021

Ngày 08 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 155/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021

 

Theo đó, trong thời gian còn lại của năm 2021, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021; tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thống nhất phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các địa phương và lập, thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật, làm căn cứ để triển khai các chương trình, dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Thứ hai, chỉ đạo rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng đất của các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí; việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, đất chưa sử dụng. Phối hợp với Thanh tra Chính phủ rà soát, thống kê, đánh giá các dự án có vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... theo quy định tại khoản 17 Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Tổng hợp, phân loại các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp và cơ chế chính sách để giải quyết, đưa quỹ đất vào sử dụng hiệu quả, nhanh chóng giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng đất đai. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia, trong đó, tập trung nguồn lực, ưu tiên đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan và các đối tác phát triển xây dựng Đề án triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng; trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành để thúc đẩy thực hiện Đề án.

Thứ tư, khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, bao gồm mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu quý II năm 2022. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, nội dung dự thảo văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành trong tháng 12 năm 2021.

Thứ năm, theo dõi chặt chẽ, dự báo chính xác diễn biến thời tiết, thiên tai, nhất là tình hình mưa lũ, rét đậm, rét hại, hạn hán, xâm nhập mặn, dự báo thông tin kịp thời cho Nhân dân và các cơ quan chức năng biết để chủ động chỉ đạo hướng dẫn và triển khai công tác ứng phó; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác dự báo dài hạn để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất đúng thời vụ và hiệu quả.

Thứ sáu, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tư pháp và các cơ quan, địa phương liên quan để rà soát các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 2 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế; xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các Nghị quyết nêu trên trong tháng 12 năm 2021.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan