Thứ 5, 18/08/2022 - 03:01
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021

      Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2021 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

      Theo đó, Nghị quyết tập trung vào các vấn đề lớn là tình hình kinh tế-xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tình hình thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Báo cáo về rà soát các quy định của luật, pháp lệnh đang gây khó khăn, vướng mắc cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

      Một số nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Nghị quyết nêu trên gồm:

      Thứ nhất, tập trung nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo các hiện tượng biến đổi khí hậu, thời tiết, thuỷ văn cực đoan, nguy hiểm để phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

      Thứ hai, khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định, báo cáo Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2025 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10 năm 2021); đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

      Thứ ba, khẩn trương lập, thẩm định, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định Quy hoạch không gian biển quốc gia, bảo đảm tiến độ được giao; trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về lấn biển.

      Thứ tư, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản và trong các dự án chậm đưa vào sử dụng, để đất hoang hóa; đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

      Trong phần tổ chức thực hiện, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết này; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời báo cáo và đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi sát diễn biến tình hình, tập trung chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, giải pháp mạnh mẽ và hành động quyết liệt, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan