Thứ 5, 18/08/2022 - 02:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành cơ chế đặc thù về quản đất đai phát triển thành phố Hải Phòng

Ngày 13 tháng 11 năm 2021, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

       Nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

       Về vấn đề quản lý đất đai, Điều 4 Nghị quyết quy định các cơ chế đặc thù sau cho thành phố Hải Phòng:

       Thứ nhất, về thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất

       Theo Nghị quyết, Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chuyển mục đích đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

       Thứ hai, về trình tự, thủ tục

       Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng nêu trên  phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định của khác của pháp luật có liên quan.

       Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, đất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân Thành phố quy định tại phần thứ nhất nêu trên do Thủ tướng Chính phủ quy định.

       Thứ ba, về thời hạn thực hiện cơ chế đặc thù

       Theo Điều 7 Nghị quyết thì cơ chế đặc thù về quản lý rừng, đất đai nêu trên sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và được thực hiện trong 05 năm.

       Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng theo quy định của Nghị quyết này. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị quyết này thì việc áp dụng do Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng quyết định.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan